Noutati

ANUNȚ POSTURI VACANTE. Concurs circuit închis/ Posturi circuit deschis

Data: 04/11/2021

Stimați colegi,
 
 • În  data de 29.10.2021 a fost publicat în ziarul Viața Medicala nr. 43 un anunț  de scoatere la concurs in cadrul SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ). Este scos la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția de farmacist-șef în cadrul Farmaciei spitalului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 5 ani experiență profesională într-o farmacie cu circuit închis.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul spitalului: https://infectioasecluj.ro sau la Serviciul RUNOS al unității.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj, str. Iuliu Moldovan nr. 23 – Serviciul RUNOS și RP, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS și RP al spitalului, tel.: 0264.130.175.
 
 •   Aducem în atenția dumneavoastră un anunț de post  vacant pentru farmaciști în cadrul Farmaciei Dr Max  situată la adresa: Calea Victoriei, complex comercial Kaufland Turda, Strada Republicii, nr 15.

  Regasți atașat mai multe detalii furnizate de catre angajator:
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/f13ef08f-2e01-fd54-bed4-0b8209e350f6/Anunt_Sensiblu.docx
 • Aducem în atenția dumneavoastră un anunț de posturi vacante pentru farmaciști în cadrul Farmaciilor Arnica.

  Farmacia Arnica caută colegi farmaciști care să se alăture echipelor noastre, pentru punctele de lucru: Cluj-Napoca, str. Izlazului 10, str. Oașului 86-90 și Comuna Viișoara.
  Pentru detalii suplimentare vă rugăm să sunați sunți la:
  Tel:  0723460828 CV-urile se vor trimite la E-mail: arnica.cluj@gmail.com
 
 • Aducem în atenția dumneavoastră un anunț de posturi vacante pentru farmaciști în cadrul Farmaciei Help Net 115, Cluj-Napoca str Fântânele, nr 5.

  Regasți atașat mai multe detalii furnizate de catre angajator:
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/2871a00a-d300-7467-18aa-d452e09683fc/anunt_angajare_Help_Net_Farma.odt
 • Aducem în atenția dumneavoastră un anunț de posturi vacante pentru farmaciști în cadrul Farmaciilor Humanitas.

  Farmaciile Humanitas caută colegi farmaciști care să se alăture echipelor noastre, pentru punctele de lucru: Călărași, str. Principală  și Comuna Moldovenești.
  Pentru detalii suplimentare vă rugăm să sunați sunți la
Tel: 0264313606 CV-urile se vor trimite la E-mail: farmahumanitas@yahoo.comCu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
 
 
 
NOUTATI!
10
AUG
-->