Noutati

Anunț concurs posturi vacante. Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Cluj

Data: 08/10/2021

Stimați colegi,

Regăsiți atașat anunțul de scoatere la concurs de către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Cluj, a trei posturi de Consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul:
  • Serviciului Control;
  • Serviciului Decontare Asistență Primară, Medicină Dentară, Dispozitive și Farmacii;
  • Temporar vacant Serviciul Evaluare și Contractare Furnizori
Condițiile de studii:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință FARMACIE/ medicină.
  • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/719eaf63-6f25-ec5e-1993-236871837477/Anunt_concursuri_CAS_CJ.pdf

Anunțul a fost publicat pe pagina de internet a instituției la rubrica ,,Posturi Vacante”, pagină unde regăsiți detaliile înscrierii la concurs, precum și toate actele necesare întocmirii dosarului de înscriere (link-ul de mai jos).
http://www.casan.ro/cascluj/page/posturi-vacante.html

 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
NOUTATI!