Noutati

Anunțuri scoatere la concurs a două posturi de farmacist-șef. Farmacii cu circuit închis.

Data: 30/07/2021

Stimați colegi,

In  data de 29.07.2021 au fost publicate în ziarul Viata Medicala nr. 30 două anunțuri de scoatere la concurs a unui post de Farmacist Șef în cadrul Farmaciei nr. 2 a SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA  și a Farmaciei INSTITUTULUI REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ-NAPOCA.
 

  • SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția de farmacist-șef la Farmacia nr. 2 a spitalului. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare). Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate pe site-ul spitalului: www.spitcocluj.ro și la sediul unității.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Moților nr. 68, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.597.706, int. 117, 110.

  • INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIEHEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJNAPOCA (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția de farmacist-șef la Farmacia institutului. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:


a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006). Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs se pot obţine la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor”  Cluj Napoca, str. Constanța nr. 5 etaj I,  Serviciul RUNOS, sau la telefon  0264 596 333.Îi așteptam pe cei interesați să depună la sediul Colegiului Cererea pentru eliberarea Adeverințelor necesare înscrierii la concurs (gasiti formularul Cererii la link-ul de mai jos):
https://gallery.mailchimp.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/3ae8b2e1-1772-42fd-b848-25b65e95acf8/Cerere_eliberare_Adeverinte_inscriere_concurs.02.pdf

 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj


 

NOUTATI!