Noutati

VIZARE CERTIFICAT DE MEMBRU 2022

Data: 06/12/2021

Stimați colegi,

Vă informăm că începand cu data de 07.12.2021 vă așteptam la sediul Colegiului pentru a depune dosarele de vizare a certificatului de membru.
 
Programul de lucru cu publicul este urmatorul:
 • Luni – Inchis
 • Marti si Miercuri: 09:00 - 13:00
 • Joi: 12:00 - 18:00
 • Vineri: Inchis
Vă reamintim, Colegiul Farmacistilor din Cluj vă pune la dispozitie cursul de 40 credite EFC (Legislatie/RBPF + 32 de EFC) necesar a fi parcurs in fiecare an, conform Deciziei Nr 4 din 2019 a Colegiului National. Acest curs se poate accesa la adresa PE PLATFORMA DOCTRINA conform instructiunilor furnizate anterior.

Dovada efectuarii cursului este reprezentata de diploma de participare, pe care este inscris codul de curs alocat de Colegiul National. Cursurile fara cod alocat de Colegiul National nu pot fi luate in considerare.
Pentru a putea intra in posesia diplomei, trebuie accesate toate modulele acestui curs, 10 la număr, și achitarea contravalorii de 15 RON, fie la sediul Colegiului în momentul depunerii dosarului de vizare a CM , fie prin transfer bancar in contul CF CJ In acest caz in care va rugam sa atasati op-ul sau chitanta dovada a tranzactiei bancare la diploma primita in urma finalizari cursului (capsati cele doua documente). Diploma impreuna cu chitanta vor fi atasate  in dosarul de vizare al certificatului de membru pentru anul 2022 impreuna cu celelalte documente.
Diploma se va plati in contul:
Colegiul Farmacistilor din Cluj,  CUI  7309810
Cod IBAN: RO26 BTRL 0130 1205 9296 29XX, Banca Transilvania ClujVă rugăm să completați obligatoriu OP-ul la rubrica „REPREZENTAND” astfel: TAXA DIPLOMA DOCTRINA 2021, NUME, PRENUME COMPLET

În cazul în care  Dvs. ați efectuat doar modulul 1, de Legislație/RBPF veti prezenta la vizarea certificatului diploma aferenta de 8 EFC si diplomele sau documentele atestatoare din alte surse care sa însumeze minim 32 de EFC.
Va reamintim ca aveti nevoie de 32 de credite EFC plus 8 credite Legislatie/RBPF anual pentru a vi se va putea viza certificatul de membru al colegiului.
In cazul in care nu ati efectuat cursul de Legislatie/RBPF, dosarul dvs NU va putea fi preluat de catre personalul administrativ al Colegiului Cluj.

Atentie!!!Regulile specificate mai sus sunt impuse de Colegiul National.


Vă rugam sa aveti in vedere faptul că vizarea certificatului de membru echivalează cu acordarea/ prelungirea dreptului de liberă practică și implică o mare responsabilitate din partea colegilor care își asumă vizarea.
Puteți prezenta spre vizare dosarul complet începand din data de 07.12.2021 în intervaul orar comunicat anterior.

Regăsiți atașat procedura de vizare a Certificatului de Membru pentru anul 2022.
 1. Cererea de vizare a Certificatului de membru
  https://gallery.mailchimp.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/547605b0-dbe3-4ccc-9e27-3891e515cae8/Cerere_vizare_certificat_de_membru.pdf
   
  2. Opis documente continute in dosarul de vizare și Opis diplome EFC
  https://gallery.mailchimp.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/aa73dbc7-68c8-4cbb-859b-d9e94ba7775c/Opis_1_si_Opis_2.01.pdf
  Vă rugăm să menționați pe pagina nr. 1 a Opis-ului documentele anexate cererii de vizare a Certificatului de Membru, iar pe pagina nr. 2  să listați denumirea evenimentelor creditate EFC la care ați participat pe parcursul anului și numărul de credite EFC acordate pentru fiecare dintre acestea, acolo unde este menționat. Tot pe pagina nr. 2 vă rugăm să specificați dacă ați fost tutore de stagiu de practică. Pentru a dovedi calitatea de tutore se va atașa o copie conformă cu originalul după contractul încheiat cu studentul îndrumat.
   
  3. Imputernicire de depunere/ridicare documente de catre o alta persoana in numele dvs.  (daca este cazul)
  https://gallery.mailchimp.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/04639ea8-9bf5-47d4-8cc1-b05324170726/Model_imputernicire_vizare.docx
 
4. Dovezi ale efectuarii pregatirii continue pe anul 2021  - copii cu mentiunea „Conform cu originalul” și semnate de catre farmacistul titular dupa fiecare diploma/adeverinta/atestat obtinut (nu mai este necesar sa atasati diplomele in original).  Copiile conforme cu originalul se retin si se anexeaza dosarului farmacistului din arhiva Colegiului Cluj.
 
Atentie! La aceasta sectiune se va atasa dovada parcurgerii cursului obligatoriu de legislatie pentru obtinerea celor 8 EFC/ 40 EFC si anume diploma obținută în urma parcurgerii cursului de pe platforma Doctrina.

5. Asigurarea de malpraxis valabila pe anul 2022- perioada 1 ianuarie-31 decembrie (copie conformă cu originalul).
 
6. Certificatul de membru (in original)

7. Dovada achitarii cotizatiei de membru pentru anul 2022, in valoare de 300 lei.
Cotizatia se va plati in contul:
Colegiul Farmacistilor din Cluj,  CUI  7309810
Cod IBAN: RO26 BTRL 0130 1205 9296 29XX, Banca Transilvania Cluj
(societatile comerciale vor achita prin Ordin de Plata, iar persoanele fizice pot depune in cont banii prin chitanta de depunere nominala).
Va rugam sa completati obligatoriu OP-ul la rubrica „REPREZENTAND” astfel: Cotizatie CFR 2022 NUME, PRENUME COMPLET

 
In situatia in care o terta persoana (angajator, o cunostinta etc.) achita in numele si pentru dumneavoastra cotizatia de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, acest aspect trebuie sa rezulte clar din documentele prezentate drept dovada a achitarii cotizatiei.
 
In concret, daca unitatea farmaceutica angajatoare achita cotizatia pentru mai multi angajati - farmacisti, printr-o unica plata, este necesar ca unitatea farmaceutica sa isi asume printr-un document datat si semnat care sunt farmaciștii pentru care a efectuat plata cotizației - de exemplu: "Listă farmaciști pentru care s-a achitat cotizatia de membru aferenta anului 2022 Farmacia ... " - nume, prenume complet farmacist și locația unde își desfășoară activitatea.
 
Copia dupa OP si lista nominala trebuie sa se regaseasca in dosarul fiecarui farmacist al societatii. Se vor acoperi cu un marker negru datele celorlaltor farmacisti care figureaza pe lista, ramanand vizibile numai datele farmacistului pentru care se depune dosarul de vizare.
 
De asemenea, polita de raspundere civila profesionala trebuie prezentată in copie conformă cu originalul in dosarul fiecarui farmacist (fara a fi necesară o listă centralizatoare per unitate).

 
 
Mentiuni:
 • Pentru absolventii din promotia 2021, proaspat inscrisi in Colegiul Farmacistilor din Romania, nu e nevoie de dovada efectuarii de credite EFC pentru anul 2021, dar toate celelalte documente și etape trebuie respectate.
 • Indrumatorii de stagiu practic vor anexa o copie conforma cu originalul dupa contractul incheiat cu studentul indrumat.
 • Indrumatorii de rezidentiat vor anexa o copie conforma cu originalul dupa adeverinta de indrumator primita sau dupa contractul incheiat cu rezidentul indrumat.
 • Rezidentii vor anexa fie copie dupa contract, adeverinta de la spital sau carnetul de rezident pentru a beneficia de cele 32 de credite EFC in baza unui an finalizat de rezidentiat.
 • Depunerea si ridicarea Certificatului de Membru se va face personal sau de catre alta persoana numai pe baza de imputernicire.

In vederea asigurarii transparentei procesului de vizare, pe site-ul Colegiului Cluj http://www.cluj.colegfarm.ro/, la sectiunea „Noutati”, veti regasi un tabel cu stadiul procesarii dosarelor de vizare organizat in functie de data predarii (eg: certificatele predate în data de 8 decembrie pot fi ridicate incepand cu data de 10 decembrie)
 
Va rugam insistent sa respectati ordinea documentelor si sa prezentati dosarele complete. Dosarele incomplete si cele care nu respecta ordinea mentionata nu vor fi preluate.
 
În afară de Certificatul de Membru original, toate celelalte documente din dosar se prezintă în COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL. E imposibilă fotocopierea documentelor la sediul Colegiului de către personalul administrativ, deci nu vor fi acceptate decât copiile conforme cu originalul aduse de către farmacist. 
 

 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
NOUTATI!
10
AUG
-->