Noutati
ALEGERI - TURUL I
Data: 27/11/2015

Comisia electorală a judeţului Cluj
 
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26.11.2015, cu ocazia încheierii primului tur de scrutin pentru alegerile aferente mandatului 2015 – 2019, la nivelul Colegiului Farmaciştilor din judeţul Cluj
 
Comisia Electorală formată din:
Farm. Radu Ioan Petrescu – preşedinte;
Farm. Pr. Elena Moş – secretar;
Farm. Claudiu Crişan - membru;


constată urmatoarele:
  1. Nr. total al alegatorilor este de 982, potrivit listelor de alegători, 221 membri cu cotizaţie neplătită, 1 membru pe listă suplimentară;
  2. Nr. alegătorilor care s-au prezentat la votare  este de  182;
  3. Nr. total al voturilor valabil exprimate este de 182;
  4. Nr. voturilor nule este de 0;
  5. Nr. buletinelor de vot primite - pentru funcţia de reprezentant în Consiliul Judeţean al Colegiului Farmaciştilor din Cluj, pentru funcţia de reprezentant în Adunarea generală a Colegiului Farmaciştilor din România, pentru Comisia de disciplină, a fost de 200;
  6. Nr. buletinelor de vot ramase neintrebuintate este de 18.
 
 
Menţionăm că, în ziua în care a avut loc votarea (26.11.2015) s-a primit o întâmpinăre din cauza omisiunii gradului profesional şi a titlului ştiinţific pe buletinul de vot a unuia dintre candidaţi şi 0 contestaţii, iar sigiliile de pe urne la închiderea votării au fost intacte.
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal, astăzi – 26.11.2015, în două exemplare.
 
Ca urmare a neîntrunirii cvorumului, se va organiza turul doi al alegerilor după calendarul stabilit anterior, respectiv în data de  10.12.2015, între orele 8-20.
 
 
Farm. Radu Ioan Petrescu – preşedinte
Farm. Pr. Elena Moş – secretar
Farm. Claudiu Crişan - membru