Noutati
Anunț concurs. Post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Secția Farmacie din SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA.
Data: 27/08/2021

Stimați colegi,

 

În  data de 27.08.2021 a fost publicat în ziarul Viața Medicala nr. 34 un anunț  de scoatere la concurs a unui post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Secția Farmacie din SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA.

 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 6, alin. (2) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, astfel:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de farmacist primar pentru farmacistul clinician;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale și a avizului de exercitare a profesiei, pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs în cuantum de 150 de lei;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae model Europas.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs stabilită pentru postul de farmacist primar, avizată de Colegiul Farmaciștilor din Cluj, se publică pe pagina oficială de internet a spitalului, la data publicării prezentului anunț.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”, la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 22, tel.: 0264.403.401, int. 315.

http://www.smucluj.ro/pages.php?page=Posturi%20vacante


Îi așteptam pe cei interesați să depună la sediul Colegiului fizic sau prin email la adresa secretariat@colegfarmcluj.ro, Cererea pentru eliberarea Adeverințelor necesare înscrierii la concurs (gasiti formularul Cererii la link-ul de mai jos):
https://gallery.mailchimp.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/3ae8b2e1-1772-42fd-b848-25b65e95acf8/Cerere_eliberare_Adeverinte_inscriere_concurs.02.pdf

 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
 
 
 
NOUTATI!