Noutati
Comunicat de presa
Data: 03/11/2016


BUCUREŞTI, 3.11.2016 - Colegiul Farmaciştilor din România (CFR), Federaţia Patronatelor Farmaceutice din România (FPFR) şi Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) îşi exprimă totala surprindere şi îngrijorare cu privire la decizia Ministerului Sănătăţii de a modifica HG 800/2016 referitoare la modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, la doar trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. În aceste condiţii, solicităm abrogarea întregului act normativ şi demararea de discuţii coerente, bazate pe argumente economice obiective.

Redeschiderea discuțiilor asupra unui document normativ abia aprobat are un impact negativ asupra stabilității legislative şi, mai ales, asupra credibilității demersurilor autorităţilor, aruncând o umbră de îndoială asupra întregii metodologii de stabilire a prețurilor medicamentelor de uz uman. Gestul Ministerului Sănătăţii de a readuce în dezbatere publică modalitatea de calcul a adaosurilor de distribuţie şi de farmacie demonstrează faptul că autorităţile publice nu au efectuat toate analizele necesare înainte de a propune, promova public şi aproba un document atât de important, cu impact covârşitor asupra sustenabilităţii şi predictibilităţii activităţilor farmaceutice, precum şi asupra accesibilităţii pacienţilor la medicaţia necesară.

Impredictibilitatea acţiunilor guvernamentale periclitează suplimentar sustenabilitatea sectoarelor de distribuţie şi retail farmaceutic, de a căror existenţă şi bună funcţionare depinde accesul pacienţilor la medicamentele de pe piaţă, în condiţii echitabile, de calitate şi trasabilitate certă. Această instabilitate decizională, coroborată cu situaţia din ce în ce mai dificilă din sistemul farmaceutic, impactează aproape 100.000 de oameni care lucrează în companii distribuitoare şi farmacii – două segmente ale lanţului de aprovizionare cu medicamente a populaţiei care, doar în urma reducerii preţurilor de la 1 iulie 2015, au suportat o reducere a veniturilor nete cu 15 – 17%, cu impact direct asupra profitabilității şi sustenabilităţii activităţii companiilor respective. Sute de farmacii intră anual în insolvență, fiind nevoite să-şi oprească activitatea, în detrimentul pacienților, angajaților şi contribuțiilor la bugetul de stat. De asemenea, zeci de distribuitori au fost nevoiţi să se retragă de pe piaţă sau să-şi restrângă activitatea, devenită nesustenabilă.

În context, prevederile HG 800/ 2016 privind modalitatea de calcul a adaosurilor comerciale pentru distribuitori şi farmacii care ar fi intrat în vigoare la 1 aprilie 2017, ar fi restabilit echilibrul din punct de vedere al sustenabilităţii activităţii operatorilor farmaceutici, menţinând deopotrivă accesul pacienţilor la produsele ieftine. Actualele nivele de adaosuri comerciale pentru activităţile de distribuţie şi retail a medicamentelor către pacienţi, în special pentru produsele ieftine, nu acoperă costurile reale aferente proceselor de manipulare, transport şi comercializare în farmacii a acestora, având drept consecinţă logică o delistare din ce în ce mai accentuată a acestor medicamente din portofoliul operatorilor farmaceutici. Perpetuarea situaţiei de fapt din sectorul farmaceutic va genera pierderi suplimentare pentru operatorii din distribuţie şi retail, cu impact negativ direct asupra accesului pacienţilor la medicamente. Având în vedere cele de mai sus, solicităm abrogarea întregii Hotărâri de Guvern nr. 800/ 2016 şi demararea de consultări publice pentru a găsi soluţii acceptabile şi aplicabile la nivelul întregului sistem, bazate exclusiv pe argumente de ordin economic şi social, nu electoral.

PDF documentDescarca documentul
NOUTATI!
-->