Noutati
Concurs evaluatori RBPF 2017
Data: 09/02/2017

Stimați colegi,

                Deoarece se apropie perioada evaluărilor RBPF a farmaciilor din județul Cluj și pentru a putea desfășura acest proces in codiții optime, vă aducem la cunoștință faptul că la Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Cluj mai e nevoie de 5 evaluatori RBPF.

                Selecția celor 5 evaluatori se va face prin concurs de dosare, în 2 etape:

                1. Prima etapă este eliminatorie și constă în:
   a) verificarea neaplicării niciuneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 628 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   b) verificarea îndeplinirii următoarelor condiții de vechime: farmacist cu minimum 8 ani vechime în farmacie de circuit deschis sau farmacie de circuit închis.
 
                2. A doua etapă constă în departajarea candidaților prin calcularea punctajului obținut în urma aplicării Grilei de evaluare din documentul atașat.

                În acest sens, vă rugăm să completați Cererea de participare la concursul de dosare pentru selecția de evaluatori RBPF (atașata pe website la secțiunea "Documente ale CF Cluj") și să o trimiteți scanată pe email alături de următoarele acte doveditoare scanate pentru calcularea punctajului din Grila de evaluare:
  1. Certificat de membru vizat pe anul în curs
  2. Adeverință/atestat de farmacist primar
  3. Adeverință/atestat de farmacist specialist în prima specialitate
  4. Adeverință/atestat de farmacist specialist în a doua specialitate
  5. Diplomă(e) de Master
  6. Diplomă(e) de Doctor
  7. Alte atestate obținute.
 
                Cererea și copiile după actele doveditoare pot fi depuse și la sediul Colegiului dacă nu se alege trimiterea lor prin email (în acest caz, vă rugăm să prezentați și originalul actelor).

                Data limită pentru constituirea dosarelor este 20.02.2017, iar adresa de email pentru trimiterea documentelor este secretariat@colegfarmcluj.ro. După calcularea punctajelor conform Grilei, se va afișa lista în ordine descrescătoare a punctajelor, iar primii 5 candidați vor fi declarați admiși și vor efectua un curs pentru dobândirea calității de evaluator RBPF.

                Cursul pentru evaluatori RBPF se va desfășura la sediul Colegiului Farmaciștilor din România – Filiala Cluj, va fi creditat cu 10 EFC și va fi gratuit pentru cei 5 candidați declarați admiși.


Cu stimă,
Biroul Consiliului Colegiului Farmaciștilor din România – Filiala Cluj