Noutati
Decizia nr.3/2015 a Consiliului Judetean al CF din Romania - filiala Cluj privind desfasurarea alegerilor
Data: 05/11/2015

DECIZIA NR. 3
din 13.10.2015
 
În temeiul Capitolului III, Sectiunea a 5-a, din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Capitolului VI din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România şi al Regulamentului Electoral publicat în MO Partea I nr.756 din 9.10.2015, Consiliul Judeţean al Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj
 
decide
 
1. Se aprobă data alegerilor pentru Consiliul Judeţean, reprezentanţi în Adunarea Generală Naţională, Comisia de Cenzori şi Comisia de disciplina pentru ziua de 26 noiembrie 2015, între orele 8-20, la sediul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj, Cluj-Napoca str. Aurel Vlaicu nr.4 ap.109DII.
2. În cazul neîntrunirii numărului de votanţi, conform legii, al doilea tur de scrutin va avea loc în ziua de 10 decembrie 2015, între orele 8-20.
3. Se aprobă membrii Comisiei electorale de la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj, în persoana următorilor farmacişti:
            1. Bărbat Veturia - farmacist primar, farmacist șef, Farmacia Paciența, Cluj Napoca;
2. Moş Elena – farmacist primar, Farmacia Chamomilla, Cluj-Napoca;
            3. Crişan Claudiu – farmacist primar, farmacist şef Farmacia Sananton Cluj-Napoca;
            4. Petrescu Radu – farmacist, Farmacia Victor Babeş, Cluj-Napoca.
4. Se aprobă următoarele modalităţi de anunţare a membrilor Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj privind data şi ora, locul, programul de desfăşurare a votării:
            a) publicarea în ziarul Făclia a datei şi orei, locului, programului de desfăşurare a votării;
            b) afişarea pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj a prezentei Decizii, a programului votării, Regulamentului electoral și precizări privind depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor (www.cluj.colegfarm.ro);
            c) transmiterea tuturor informațiilor privind desfășurarea alegerilor, prin e-mail, tururor unităților farmaceutice și farmaciștilor ale căror date de contact există în baza de date a Colegiului Farmaciștilor din România- filiala Cluj, afişare la sediul Colegiului Farmaciştilor din România – filiala Cluj.
5. Depunerea candidaturilor se va realiza în perioada 16-23 noiembrie 2015, între orele 8-16.
 
Preşedinte,                                                                                  Secretar,
Farm.pr. Speranţa Iacob                                                             Farm.pr. Alexandru Toma