Noutati
INVITATIE
11 mai 2016
Data: 10/05/2016

INVITAȚIE
Cu ocazia aniversării a 110 de ani de la naşterea prof. Erwin Popper și a 85 de ani de la nașterea prof. Liviu Roman, conducerea Facultății de Farmacie și colectivul disciplinei de Chimie analitică şi analiză instrumentală, vă invită să participaţi la ceremonia omagială care va avea loc în Amfiteatrul E. Popper, str. Pasteur, nr 4, în data de 11 mai 2016, orele 18. Cu acest prilej se vor prezenta portretele celor doi iluștri înaintași și se va aduce la îndeplinire Hotărârea Senatului U.M.F "Iuliu Hațieganu" de a acorda laboratorului de lucrări practice al disciplinei, numele profesorului Liviu Roman. La manifestare sunt invitaţi cadre didactice şi studenţi ai Facultăţii de Farmacie şi ai Universităţii de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", masteranzi, doctoranzi, farmacişti şi chimişti, foşti studenţi şi colaboratori ai prof. Erwin Popper și prof. Liviu Roman, precum și membri ai familiilor domniilor lor.
Decan,                                                                                  Șef disciplină,
Facultatea de Farmacie                                     Chimie analitică și analiză instrumentală


Prof. dr. Gianina Crișan                                              Prof. dr. Robert Săndulescu