Noutati
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN COLEGIUL FARMACIȘTILOR
Data: 24/09/2021

Stimați colegi,

În vederea emiterii certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania si inregistrarii in evidentele Colegiului Farmacistilor din Cluj, conducerea CF Cluj își asumă o mare responsabilitate, fiind necesara o analiza riguroasa a documentelor dvs. Prin urmare, va rugam sa pregatiti documentele urmatoare:
  1. Cerere de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România (formular tip);
 https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/fca47f27-7d3b-4339-c5ec-8db9fef173a3/Cerere_INSCRIERE_CFR_declaratie.doc
2.         Titlul de calificare în profesia de farmacist: diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvent (se va depune o copie conforma cu originalul si se va prezenta documentul original pentru verificare);
3.         Cazier judiciar (original) eliberat pentru a va servi la „Colegiul Farmacistilor” sau „Inscriere Colegiul Farmacistilor”;
4.         Certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist (fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii + viză medic psihiatru,  sau   adeverinţă de la medicul de familie + viză medic psihiatru  - originale); eliberate pentru a va servi la „Inscrierea in Colegiul Farmacistilor din Romania si exercitarea profesiei de farmacist”;
5.         Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii farmacistul a depus jurământul (formular tip ATASAT CERERII DE INSCRIERE IN LINK-UL PRECEDENT)
6.         Copie conforma cu originalul act de identitate;
7.         Copie conforma cu originalul certificat de căsătorie (daca este cazul);
8.         Fotografie tip buletin.
 
Conformarea cu originalul se face de catre dvs. prin inscrierea mentiunii "Conform cu originalul" pe copia documentului si prin aplicarea semnaturii langa mentiune.

Va rugam, de asemenea, sa completati un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip) in noua platforma online a Colegiului Farmacistilor din Romania - in acest moment suntem in tranzitie spre o noua platforma online si avem nevoie de acordul dvs. pentru a putea elibera certificatul de membru.
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/988f3dd9-c34d-e29b-862a-adc6d28291a8/Acord_prelucrare_date_GDPR.pdf

Formularele tip pot fi completate la sediul CF Cluj, asistență poate fi solicitată pe adresa de e-mail: secretariat@colegfarmcluj.ro

Dosarul de inscriere va fi insotit si de achitarea unei taxe de inscriere in valoare de 230 lei (10% din salariul minim pe economie conform legii, la data depunerii dosarului) si de achitarea cotizatiei pe lunile ramase din anul in curs (cotizatia fiind de 300 lei/an, adica 25 lei/luna) – de exemplu, daca va inscrieti in octombrie veti achita 75 lei total, pt. lunile octombrie, noiembrie, decembrie.

În contextul epidemiologic actual, vă încurajăm să achitați taxele menționate utilizând pe căt posibil cardul bancar.

Emiterea certificatului de membru poate dura pana la 30 de zile de la data depunerii cererii si se face de catre Colegiul Farmacistilor din Romania (entitatea nationala de la Bucuresti).
Dupa emiterea certificatului de membru, acesta trebuie vizat pe anul curent.
Certificatul de membru devine operativ numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (asigurare de malpraxis).

Important!
Pentru a putea face inscrierea in Colegiul Farmacistilor din Cluj (si nu alta filiala judeteana a Colegiului Farmacistilor din Romania), trebuie sa faceti dovada domiciliului stabil sau flotant pe raza judetului Cluj - prin prezentarea unei copii valabile dupa actul de identitate. 
In cazul in care NU aveti domiciliul pe raza judetului Cluj, exista urmatoarele optiuni pentru situatia dvs:
  1. Este recomandata inscrierea la Colegiul Farmacistilor din județul de domiciliu pentru emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, si ulterior efectuarea transferului la Colegiul Farmacistilor din Cluj dupa incheierea unui contract de munca in jud. Cluj.
SAU
  1. Veti putea depune la CF Cluj impreuna cu restul documentelor necesare inscrierii si o dovada a incheierii unui contract de munca (pe post de farmacist) intre dvs. si o farmacie/societate din judetul Cluj cu inceperea activitatii la o data ulterioara intocmirii acestuia (astfel incat sa va soseasca certificatul de membru inainte de inceperea efectiva a activitatii). Dreptul de a exercita profesia de farmacist il veti avea dupa obtinerea certificatului de membru. De exemplu, contractul poate stipula faptul ca incepand cu data de 1 noiembrie va incepe activitatea dvs. pe post de farmacist la Farmacia X din jud. Cluj, dovada pe care o puteti folosi la inscrierea in CF Cluj. In acest timp, veti depune documentele necesare inscrierii in Colegiu si veti primi certificatul de membru daca dosarul este conform cerintelor.
Pentru situatiile in care contractul de munca a fost incheiat deja cu o data de incepere anterioara obtinerii Certificatului de Membru CFR (nerecomandat!), indiferent de domiciliul absolventului, este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de munca de unde sa rezulte ca pana la data eliberarii certificatului de membru NU veti exercita nicio activitate proprie exercitarii profesiei de farmacist, act aditional ce va fi semnat de ambele parti.
 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
 
NOUTATI!