Noutati
Procedura de evaluare RBPF pentru anul  2021
Data: 17/02/2021

Stimati Colegi,

Continuam activitatea de evaluare RBPF a farmaciilor din judetul Cluj.  Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:
1.Farmaciile al caror certificat RBPF are perioada de prelungire 16 martie – 31 decembrie 2020 si au dosarele depuse, vor depune doar Certificatul RBPF in original, la colegiu.
2.Referitor la evaluarea aferenta anului 2021, aceasta se va efectua conform unei proceduri stabilite de catre Colegiul National prin Decizia Nr. 1/2021 si publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 15.02.2021 .
Se vor depune urmatoarele documente:
-Certificatul RBPF in original;
-Cererea de evaluare va fi depusă de farmacistul șef;
-Declarația privind respectarea Regulilor de Bună Practică Farmaceutică (atasat)
-Grila de autoevaluare
-Anexa 2 (personalul de specialitate al farmaciei) 
-Anexa 3 (Se completează doar de către farmaciile care au oficine locale de distribuţie)
-Dovada achitarii taxei de evaluare (150 de lei/farmacie conform deciziei 4/2016 a Consiliului Colegiului Farmacistilor Cluj publicata pe site-ul colegiului: http://www.cluj.colegfarm.ro.).

Cont: RO26 BTRL 0130 1205 9296 29XX
Deschis la Banca Transilvania CLUJ
Cod fiscal Colegiul Farmaciștilor Cluj: 7309810


1. În cazul în care există modificări survenite de la ultima evaluare se  vor depune/solicita documentele sau înscrisurile doveditoare, transmise în format fizic sau electronic (în cazul în care certificatul RBPF este la Colegiu), asumate de către reprezentantul legal al SC deținătoare.
2. Farmaciile care  au dosarele depuse ianuarie-februarie 2021  vor depune doar Certificatul RBPF in original, grila de autoevaluare și declaratia.

Analiza documentelor depuse se va face la nivelul Biroului Consiliului Colegiului teritorial (sau echipe de evaluatori desemnați), care verifică, printre altele, ca datele înscrise în Grila de autoevaluare să ducă la întrunirea punctajului minim de evaluare.

Dacă se constată că au survenit modificări de la ultima evaluare RBPF, în funcție de natura acestora, Biroul Consiliului poate decide desemnarea unei echipe de evaluatori pentru verificarea
respectivei unități farmaceutice.

Program depunere documente:
Marti si Miercuri: 09:00 - 13:00
Joi: 12:00 - 18:00
 
Cu stimă,
Colegiul Farmacistilor Cluj
Prin Biroul de Consiliu
NOUTATI!