Noutati
Rezultatul alegerilor pentru Comisia de disciplina a Colegiului Farmacistilor Cluj -mandatul 2015-2019
Data: 11/12/2015

Comisia electorală a judeţului Cluj
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi,10.12.2015, cu ocazia încheierii celui de-al doilea  tur de scrutin pentru alegerile aferente mandatului 2015 – 2019, la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România filiala Cluj
Comisia Electorală formată din:
Farm. Radu Ioan Petrescu – preşedinte;
Farm. pr. Elena Moş – secretar;
Farm. Claudiu Crişan - membru;


constată următoarele:
1. Numărul total al alegatorilor este de 982, potrivit listelor de alegători;
2. Numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare  este de  328;
3. Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 328;
4. Numărul voturilor nule este de 0;
5. Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de către fiecare candidat la mandatul de reprezentant în Comisia de disciplină a Colegiului Farmaciştilor din România filiala Cluj este menţionat în tabelul de mai jos, astfel:
 
Nr.crt. Nume Prenume Nr. voturi
1 BĂNCEU ANA MIHAELA 202
2 MIREL SIMONA MARIA 302
3 ŞTEŢCO ANAMARIA 220
 
6. Numărul buletinelor de vot primite - pentru funcţia de reprezentant în Comisia de disciplină a Colegiului Farmaciştilor din România filiala Cluj, a fost de 350;
7. Numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate este de 22.
 
Menţionăm că, în ziua în care a avut loc votarea (10.12.2015) nu am avut întâmpinări şi contestaţii, iar sigiliile de pe urne la închiderea votării au fost intacte. Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal, astăzi – 10.12.2015, în două exemplare.
 
În urma numărării voturilor valabil exprimate din turul doi au fost constatate următoarele rezultate, evidenţiate în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute:
Titulari:
1. MIREL SIMONA MARIA – 302 voturi
2. ŞTEŢCO ANAMARIA – 220 voturi
3. BĂNCEU ANA MIHAELA – 202 voturi.
 
PREŞEDINTE: Farm. Radu Ioan Petrescu
SECRETAR: Farm. pr. Elena Moş
MEMBRU: Farm. Claudiu Crişan